سایر فضاها
دفاتر اختصاصی
آفیس های +A :
اکثر متقاضیان این آفیس های ویژه، سرمایه گذاران،بانک ها،شتابدهنده ها، شرکت ها و ... هستند که از امکاناتی همچون نظرگاه و نزدیکی به فضای کار اشتراکی و ارتباط بیشتر با تیم ها برخوردارند.
اتاق‌ها
آفیس های +B:
متقاضیان این آفیس ها سرمایه گذاران،بانک ها،شتابدهنده ها، شرکت ها و ... هستند که از مزیت های آن داشتن متراژ بالا و همچنین دو ورودی مجزا برای استفاده کاربران می باشد.
اتاق‌ها
آفیس های B:
آفیس های این قسمت نیز مناسب برای سرمایه گذاران،بانک ها،شتابدهنده ها، شرکت ها و ... هستند که از نظر موقعیت مکانی جنب کلاس های آموزشی و نزدیک به اتاق عایق صدا می باشند.
اتاق‌ها
دفاتر کاری SB:
این گروه از آفیس ها برای استقرار شرکت های تازه تاسیس و نوپا و همچنین استارت آپ هایی که نیاز به فضای اختصاصی تری دارند محل بسیار مناسبی می باشد.
اتاق‌ها
دفاتر تخصصی SA:
آفیس هایی مناسب برای استقرار استارت آپ ها و شتابدهنده های دانشگاهی همراه با فضایی بزرگ می باشد.
اتاق‌ها